Category Archives: Thông báo

  {google_docs}/721/thongbaodiemthi.signed.pdf{/google_docs}

 {google_docs}/716/thongbaosathach.signed.pdf{/google_docs}  

Tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà năm 2018: Attachments: chuyennanhnongnghiep(trongtrotvabaovethucvat).rar 2787 kB chuyennganhdulich.rar 2189 kB chuyennganhkysulamnghiep.rar 856 kB chuyennganhmoitruong.rar 6071 kB chuyennganhtaichinhketoan.rar 7558 kB Kienthucchung.rar 3638 kB  

KẾ HOẠCH Tổ chức tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà năm 2018   Chú Ý: Tài liệu tuyển dụng viên chức đính kèm phía cuối   I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH   – Luật Viên chức ngày 15/11/2010; – Nghị […]

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức ––––––––– Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-VQG ngày 20/8/2018 của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2018, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thông báo về việc xét tuyển viên chức của đơn […]

{google_docs}703/giaobant82018.pdf{/google_docs}

{google_docs}/701/giaobant72018.pdf{/google_docs}

{google_docs}/698/giaobant62018.docx{/google_docs}

{google_docs}/695/giaobant52018.pdf{/google_docs}