Category Archives: Tin tức

“Rừng không chỉ cho dân làng mọi thứ, cho con thú có chỗ ở, con chim có cành đậu, con suối không bị cạn nước… mà còn cho con cháu mai sau. Bác Hồ đã dạy “rừng là vàng” mà” – già K’Rế khảng khái nói.