Category Archives: Tin tức

(LĐ online) – Bảo vệ, quản lý tài nguyên rừng không phải chuyện một sớm, một chiều và của riêng một đơn vị, tổ chức nào. Việc bảo vệ rừng tất yếu phải gắn với đời sống của người dân bản điạ. Tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà việc giữ được gần như nguyên […]