Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, dịch hại, bảo vệ và nuôi dưỡng sinh vật có ích cần phải đứng trên quan điểm của sinh thái học.

 

{edocs}saubenh.pdf,670,670,link{/edocs}