Từ ngày 20 đến 21 tháng 11 năm 2014, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị giao ban các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên năm 2014 tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tỉnh Lâm Đồng

Từ ngày 20 đến 21 tháng 11 năm 2014, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị giao ban các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên  nhiên năm 2014 tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tỉnh Lâm Đồng. Ông Cao Chí Công – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Bùi Văn Hùng – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng làm chủ trì. Về tham dự Hội nghị có Đại diện Văn phòng chính phủ, các bộ ngành liên quan, đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, Đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng, Chương trình UNREDD và Đại diện lãnh đạo của 30 Vườn quốc gia và 30 Khu bảo tồn thiên nhiên.

 

Hội nghị nghe Báo cáo kết quả công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên năm 2014 và kế hoạch triển khai công tác năm 2015 các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên; tham luận chi trả dịch vụ hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà; Các nội dung của báo cáo tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu  ngành Lâm nghiệp và các kê hoạch hành động thực hiện Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp và các Báo cáo tham luận: Triển khai Chính sách hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm, bài học kinh nghiệm; Trình tự các bước lập dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia (cấp tỉnh); Bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học với công cụ là chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Mô hình chia sẽ lợi ích, bài học kinh nghiệm; Những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với công tác bảo tồn loài và bảo tồn hệ sinh thái; Nghiên cứu khoa học phục vụ bảo tồn gen; Phá rừng và khai thác rừng trái pháp luật trong rừng đặc dụng, vấn đề và giải pháp.

 

Bên cạnh đó các vị đại biểu tham dự Hội nghị còn tham quan mô hình dịch vụ du lịch sinh thái tại trung tâm Du lịch sinh thái & giáo dục môi trường và đi thực tế tham quan một số kiểu rừng đặc trưng tại trạm Kiểm lâm Giang Ly, Hòn Giao thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.