Chuyên gia ngắn hạn về CBET tổ chức tập huấn thực tế cho diễn giải viên và giám sát tiến độ các mô hình trưng bày tại Trung tâm Du khách (17-29/01/2012).

Tận dụng thời điểm Tết Nguyên Đán, dự án đã mời một chuyên gia ngắn hạn về CBET để tập huấn thực tế cho các hướng dẫn viên diễn giải tại Trung tâm Du khách mới khai trương, để tư vấn về tiến độ lắp đặt các mô hình trưng bày và hỗ trợ soạn thảo Cẩm nang Nhân viên cho nhân viên của Trung tâm.