Author Archives: admin

Dự án kết thúc công tác tuyển dụng hai chuyên gia địa phương, Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và lựa chọn sinh kế thân thiện với môi trường là hai hợp phần cốt cán của dự án.

Cộng tác với trường Đại học Nông lâm T.P Hồ Chí Minh, dự án đã tiến thành một khóa tập huấn về Kỹ năng truyền thông và làm việc với cộng đồng. Tầm quan trọng của các kỹ năng truyền thông đã được nhận biết trong việc đánh giá các nhu cầu đào tạo. Khóa […]

Vườn quốc gia Cát Tiên, một trong số các vườn quốc gia lớn ở Việt Nam có vị trí ở phía bắc của thành phố Hồ Chí Minh, đóng ở khu rừng mưa nhiệt đới đất thấp. 10 thành viên ban quản lý của dự án đã tham quan và học hỏi hoạt động du […]

Dự án của chúng tôi chọn 5 thôn mục tiêu: Ba thôn ở xã Đa Nhim, một thôn ở xã Lát, và một thôn ở thị trấn Lạc Dương, có vị trí trong vùng đệm của vườn quốc gia. Để nắm được hiện trạng cũa năm thôn này trước khi tiến hành các hoạt động […]

Vào sáng ngày 22.03.2010, buổi họp ban điều phối chung lần thứ nhất và cũng là buổi họp khởi động dự án được tổ chức ở thành phố Đa Lạt. Buổi họp có sự tham dự của 52 thành viên, gồm cả phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, một đại diện của văn phòng […]

Dự án sẽ được thực hiện bởi tám thành viên trong nhóm công tác dự án dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Nhóm công tác dự án bao gồm các nhân viên của vườn quốc gia và các đối tác của vườn quốc gia. Để thực hiện thành công các hoạt động dự […]