Category Archives: Giới thiệu về Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà

Quyết định thành lập: Thành lập theo Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 19/11/2004 của Thủ tướng chính phủ Về việc “ Chuyển khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup Núi Bà thành Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà”. Trụ sở chính: Tiểu khu 97 xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại : […]

  Bảo tồn các hệ sinh thái rừng trong vùng khí hậu á nhiệt đới, núi cao và các loài động thực vật rừng đặc hữu, quý hiếm; gắn kết với các Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên kế cận để tạo thành một vùng thiên nhiên rộng lớn, góp phần cho […]

Tên cơ quan, đơn vị: Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Trụ sở chính: Tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà số 2A, Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0263 3502 005 Email: vqgbdnb@lamdong.gov.vn