Category Archives: Dự án Jica

Vườn Quốc Gia Bidoup- Núi Bà là một trong những khu bảo tồn lớn nhất nước Việt Nam có diện tích 66.067,47 ha. Các đợt khảo sát trước đây đã xác định đươc 1,933 loài thực vật và 398 loài động vật.

Bài viết đang được cập nhật…