Category Archives: Bảo vệ tài nguyên rừng

Rừng cộng đồng tồn tại từ lâu đời, nó gắn với lợi ích tập thể của người dân, gắn với tâm linh, tự do tín ngưởng của cộng đồng.

Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà được thành lập theo Quyết định số 157/QĐ – UB ngày 08 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Với mục đích trao đổi các thông tin về quản lý vườn quốc gia và các khu bảo tồn giữa các dự án được tài trợ bởi JICA ở một số quốc gia thuộc Châu Á và Châu Mỹ  

Hạt kiểm lâm Bidoup Núi Bà đã tổ chức tuần tra khảo sát xuyên qua vùng lõi để nắm bắt đánh giá tình hình   Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà được thành lập tại Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 19/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ từ Khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup-Núi Bà.

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà có nhiệm vụ chính sau đây: Tổ chức bảo vệ tài nguyên rừng, chống chặt phá rừng, PCCCR, phòng trừ sâu bệnh hại rừng ở khu rừng đặc dụng; Thừa hành pháp luật kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về rừng theo […]