Category Archives: Thơ về Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà


Vẫn biết đến với rừng là vất vả gian nan Sao ta vẫn không thể ngừng chân bước Vẫn biết thuộc tên cây rừng còn khó hơn thuộc tên ngàn loại thuốc

Đêm rừng khuya ta cùng lửa thức nghe suối reo nhịp điệu đại ngàn lóng lánh thế trăng ơi sao ngủ được sáng đầm đìa sương đọng lá hoang mang 

Chẳng lạ đâu? Bạn ở rừng xuống biển Còn ta, từ biển lên rừng…  Bạn đi tìm lời ru trên biển bạc Ta đi tìm câu hát gian giao (Yal yau)! (1)