Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức buổi làm với Đoàn công tác Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tỉnh Nghệ An

Chiều ngày 9 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường Văn phòng, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức buổi làm với Đoàn công tác Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tỉnh Nghệ An.

Tham gia buổi làm việc có Giám đốc, các phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Về phía Đoàn công tác Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt có Giám đốc, Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt kiểm lâm Pù Hoạt, các Trạm quản lý bảo vệ rừng.

 

 

Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã báo cáo kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khắn, tồn tại ở đơn vị và trao đổi chia sẽ kinh nghiệm về một số nội dung: về công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; cho thuê môi trường rừng để để phát triển du lịch, kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động về kinh doanh du lịch,…