BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PA – VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ THÔNG BÁO MỜI NHÀ THẦU TƯ VẤN CÁ NHÂN (GÓI 1)

 

Tên gói thầu: Nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn về quản lý và sử dụng nguồn thu từ chi trả DVMTR (nguồn nước); nguồn thu từ Du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học của Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà.

Vị trí: Chuyên gia tư vấn trong nước

Số lượng: 03 chuyên gia tư vấn, bao gồm 01 Trưởng nhóm và 02 tư vấn thành viên

Thời gian thực hiện: 02 tháng, từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2014

Mục tiêu nhiệm vụ:

Nghiên cứu, xây dựng báo cáo khả thi về áp dụng cơ chế tài chính bền vững từ đề xuất điều chỉnh phương thức thu và quản lý các nguồn thu DVMTR dựa trên đánh giá cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn về tiềm năng, hiện trạng sử dụng nguồn thu từ chi trả của các loại hình DVMTR (nguồn nước, du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học) ởVQG Bidoup-Núi Bà.

Sản phẩm giao nộp:

Báo cáo tổng hợp, phân tích khả thi về áp dụng cơ chế tài chính bền vững thông qua các đề xuất về điều chỉnh phương thức thu và quản lý nguồn thu DVMTR dựa trên đánh giá cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn về tiềm năng, hiện trạng sử dụng nguồn thu từ chi trả của các loại hình DVMTR (nguồn nước, du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học) của VQG Bidoup-Núi Bà.

Yêu cầu năng lực:

Có bằng Thạc sĩ trở lên thuộc các lĩnh vực như kinh tế tài nguyên/môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản trị kinh doanh, lâm nghiệp, phát triển du lịch; Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong vùng dự án.

Ứng viên quan tâm xin gửi lý lịch khoa học và đề xuất thực hiện trên cơ sở điều khoản tham chiếu về địa chỉ sau:

Ông: Trương Quang Cường, Điều phối viên hiện trường dự án PA, VQG Bidoup Núi Bà

Địa chỉ: Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà, 5E Trần Hưng Đạo, Đà Lạt.

Điện thoại: 0908 212 767       Fax: 0633 813 654      Email: quangcuongvqg@gmail.com

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 17h00 ngày 17 tháng 3 năm 2014

Chỉ liên hệ với các ứng cử viên qua được vòng loại hồ sơ