Thông báo điểm xét tuyển viên chức năm 2017

THÔNG BÁO

Điểm xét tuyển viên chức năm 2017 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà năm 2017, thông báo điểm xét tuyển viên chức của thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào làm viên chức của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà năm 2017 như sau:

(có bảng điểm chi tiết kèm theo)

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo đến Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà theo địa chỉ: Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Quá thời hạn nêu trên Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà không nhận đơn phúc khỏa và không giải quyết thắc mắc, kiến nghị liên quan.

(bảng điểm và mẫu đơn phúc khảo được đăng tải công khai trên website: bidoupnuiba.gov.vn).

Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thông báo để các thi sinh dự thi được biết./.


Tải: Bảng điểm

Tải: mẫu đơn xin phúc khảo