BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PA – VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ THÔNG BÁO MỜI NHÀ THẦU TƯ VẤN CÁ NHÂN (GÓI 2)

Tên gói thầu: Nghiên cứu, xây dựng báo cáo đề án thí điểm về phương thức thu và sử dụng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng (DVMTR): (1) nguồn nước; (2) du lịch sinh thái (DLST) và (3) Nghiên cứu khoa học (NCKH) phục vụ cho công tác bảo tồn của Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà

Vị trí: Chuyên gia tư vấn trong nước

Số lượng: 03 chuyên gia tư vấn, bao gồm 01 Trưởng nhóm và 02 tư vấn thành viên

Nguồn vốn: Viện trợ ODA không hoàn lại từ Dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam (Mã số: 00074659 – PIMS 3965:) của UNDP thông qua Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).

Thời gian thực hiện: 03 tháng, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2014.

Mục tiêu nhiệm vụ:

Nghiên cứu, xây dựng báo cáo đề án thí điểm về tăng nguồn thu và sử dụng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng (nguồn nước, du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học) nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bảo vệ rừng ở VQG Bidoup-Núi Bà.

Sản phẩm giao nộp:

Báo cáo đề án thí điểm về việc tăng nguồn thu và sử dụng nguồn thu từ DVMTR để phục vụ lại cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bảo vệ rừng của VQG Bidoup-Núi Bà, bao gồm cả bộ chỉ số đánh giá hiệu quả của việc sử dụng nguồn thu đó.

Yêu cầu năng lực:

Có bằng Thạc sĩ trở lên thuộc các lĩnh vực như kinh tế tài nguyên/môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản trị kinh doanh, lâm nghiệp, phát triển du lịch; Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vùng dự án.

Ứng viên quan tâm xin gửi lý lịch khoa học và đề xuất thực hiện trên cơ sở điều khoản tham chiếu về địa chỉ sau:

Ông: Trương Quang Cường, Điều phối viên hiện trường dự án PA, VQG Bidoup Núi Bà

Địa chỉ: Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà, 5E Trần Hưng Đạo, Đà Lạt.

Điện thoại: 0908 212 767       Fax: 0633 813 654      Email: quangcuongvqg@gmail.com

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 17h00 ngày 17 tháng 03 năm 2014

Chỉ liên hệ với các ứng cử viên qua được vòng loại hồ sơ