BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PA – VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ THÔNG BÁO MỜI NHÀ THẦU TƯ VẤN CÁ NHÂN (GÓI 6)

 

Tên gói thầu: Xây dựng bộ chỉ số giám sát và mẫu phiếu thu thập thông tin cho từng chỉ thị (Tài chính, Xã hội và Môi trường) phục vụ việc đánh giá kết quả việc thực hiện: “đề án thí điểm xây dựng cơ chế tài chính bền vững từ dịch vụ hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà”.

Số lượng: 03 chuyên gia tư vấn.

Nguồn vốn: Viện trợ ODA không hoàn lại từ Dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam (Mã số: 00074659 – PIMS 3965:) của UNDP thông qua Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 5 năm 2014

Mục tiêu nhiệm vụ:

Nghiên cứu và tham vấn xây dựng bộ chỉ số giám sát và các mẫu phiếu thu thập thông tin tương ứng cho từng chỉ thị phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả của thực hiện đề án thí điểm “ Xây dựng cơ chế tài chính bền vững từ dịch vụ hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà” theo ba khía cạnh: tài chính, xã hội và môi trường.

Sản phẩm giao nộp:

– Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện đề án

– Ba (03) bộ phiếu điều tra thu thập thông tin đánh giá kết quả thực hiện đề án tương ứng với 3 chỉ thị

Yêu cầu năng lực:

Có bằng thạc sỷ trở lên về một trong các lĩnh vực: Quản trị kinh doanh, Kinh tế môi trường, Phát triển nông thôn, Lâm nghiệp hoặc tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong vùng dự án.

Ứng viên quan tâm xin gửi lý lịch khoa học và đề xuất thực hiện trên cơ sở điều khoản tham chiếu về địa chỉ sau:

Ông: Trương Quang Cường, Điều phối viên hiện trường dự án PA, VQG Bidoup Núi Bà

Địa chỉ: Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà, 5E Trần Hưng Đạo, Đà Lạt.

Điện thoại: 0908 212 767       Fax: 0633 813 654      Email: quangcuongvqg@gmail.com

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 17h00 ngày 24 tháng 03 năm 2014

Chỉ liên hệ với các ứng cử viên qua được vòng loại hồ sơ