BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PA – VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀTHÔNG BÁO MỜI NHÀ THẦU TƯ VẤN CÁ NHÂN (GÓI 3)

{google_docs}TOR_goi 3_du thao quyet dinh(2003).doc{/google_docs}