DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP- NÚI BÀ

CẦN TUYỂN

Vị trí: Trưởng nhóm tư vấn Việt Nam đánh giá cuối kỳ dự án.

Yêu cầu: có bằng đại học hoặc cao hơn, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về thực hiện và quản lý các hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, bảo tồn thiện nhiên và quản lý rừng hợp tác; có trình độ tiếng Anh khá để có thể giao tiếp và đọc các báo cáo. Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan tại tỉnh Lâm Đồng.

Nhiệm vụ: tham gia vào đoàn đánh giá cuối kỳ phía Việt Nam và kết hợp với các chuyên gia đánh gía cuối kỳ Nhật Bản để:

–          Tham gia 01 ngày vào cuộc họp chung của nhóm tư vấn đánh giá phía Việt Nam và Nhật Bản để thống nhất phương pháp và kế hoạch đánh giá cuối kỳ dự án;

–          Làm việc ngoài giờ để đọc và cho ý kiến báo cáo kết quả tư vấn đánh giá cuối kỳ dự án của 02 chuyên gia tư vấn Việt Nam và Nhật Bản;

–          Tham gia 01 ngày vào Hội Thảo trình bày kết quả đánh giá cuối kỳ dự án tại cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh để thông qua, phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá cuối kỳ dự án.

Thời gian: Tổng thời gian làm việc: 05 ngày

–          Ngày 13/6/2013: Tham gia vào cuộc họp chung của nhóm tư vấn đánh giá phía Việt Nam và Nhật Bản để thống nhất phương pháp và kế hoạch đánh giá cuối kỳ dự án

–          Từ ngày 17 – 26/6/2013: Làm việc ngoài giờ tại nhà để đọc và cho ý kiến báo cáo kết quả tư vấn đánh giá cuối kỳ dự án do chuyên gia tư vấn Việt Nam thực hiện và Báo cáo kết quả chung của các chuyên gia tư vấn Nhật Bản và Việt Nam phối hợp thực hiện. Thời gian: 03 ngày;

–          Ngày 27/6/2013: Tham gia vào Hội Thảo trình bày kết quả đánh giá cuối kỳ dự án tại cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh để thông qua, phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá cuối kỳ dự án.

Địa điểm: Ngày 13 và 27/6/2013: Làm việc tại Tp. Đà Lạt Lâm Đồng; Các ngày làm việc ngoài giờ còn lại: Tại nhà của tư vấn.

Những ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ lý lịch khoa học và kế hoạch thực hiện trên cơ sở điều khoản tham chiếu về địa chỉ sau:

Ban quản lý dự án JICA- Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà

Địa chỉ: Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà; Địa chỉ: 5E Trần Hưng Đạo, Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0633 502 056

Fax: 0633 533 239

Thư điện tử:  Ông Đỗ Văn Ngọc: dongoc541@gmail.com

Hạn chót nhận hồ sơ: 16h00 ngày 10/06/2013

Trên phong bì gửi về BQL dự án xin ghi rõ: Hồ sơ tham gia đấu thầu tư vấn cho gói thầu Đánh giá cuối kỳ dự án JICA-Bidoup-Núi Bà.

Chỉ liên hệ với các ứng viên đã qua vòng loại hồ sơ.