Bản đồ Địa hình Trạm Liêng ka

{jv_zoom effect=”inner”}images/stories/bando/liengka.jpg {/jv_zoom}