Thông báo điểm xét tuyển viên chức năm 2018

  {google_docs}/721/thongbaodiemthi.signed.pdf{/google_docs}