Thông báo sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2018

 {google_docs}/716/thongbaosathach.signed.pdf{/google_docs}