Chiến dịch thu gom rác có sự cộng tác của Trung tâm Du lịch Sinh thái và Giáo dục Môi trường và cộng đồng thôn mục tiêu, tổ chức trong tháng 6/2011.

Dự án đã tổ chức thu nhặt rác ở 2 khu vực, tại xã Đa Nhim và tại núi Lang Biang. Những khu vực này gần với 5 thôn mục tiêu. Những thành viên trực tiếp của dự án cũng như đoàn thanh niên địa phương cùng tham gia với cán bộ của Vườn quốc gia. Thông qua các hoạt động này, dự án hy vọng sẽ nâng cao ý thức của các thành viên tham gia và nhất là của cộng đồng địa phương để giảm tình trạng người địa phương và khách du lịch xả rác bừa bãi.