Chiến dịch thu gom rác có sự cộng tác của Trung tâm Du lịch Sinh thái và Giáo dục Môi trường và cộng đồng thôn mục tiêu, tổ chức trong tháng 8/2011.

Dự án đã tổ chức chiến dịch thu nhặt rác ở 2 khu vực, tại xã Đa Nhim và tại trạm kiểm lâm Hòn Giao với sự tham gia của cộng đồng người dân 3 thôn mục tiêu và thành viên của dự án, các cán bộ của Vườn quốc gia. Sáng kiến thu nhặt rác tại xã Đa Nhim đã cho  kết quả bước đầu khả quan khi ý thức của người dân từng bước nâng cao, lượng rác thải đã giảm so với lần đầu dự án tổ chức nhặt rác trong tháng 6/2011. Ngược lại, việc khách du lịch xả rác quá bừa bãi ở khu vực trạm kiểm lâm Hòn Giao lại là vấn đề rất đáng quan tâm. Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ và cộng tác với vườn quốc gia, với cộng đồng để tìm ra giải pháp cho tình trạng này cũng như tiếp tục nâng cao ý thức, giáo dục môi trường.