Hội thảo về Cơ chế chia sẻ lợi ích từ dự án đến cộng đồng (08/12/2011).

Với mục tiêu đạt được mô hình quản lý hợp tác, dự án đang nỗ lực thiết lập một khung cơ chế giúp người dân các thôn mục tiêu chia sẻ lợi ích từ dự án. Dựa trên một đề xuất được nhà tư vấn soạn thảo, một hội thảo đã được tổ chức với 33 khách mời có liên quan, bao gồm đại diện cộng đồng và chính quyền địa phương để cùng chia sẻ quan điểm.