Đi tham quan thực tế ở vườn quốc gia Bạch Mã và vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tổ chức trong tháng 01/2011.

21 thành viên làm việc cho hợp phần CBET của dự án, bao gồm cả cán bộ Vườn quốc gia, thành viên nhóm công tác, đại diện thôn cộng đồng đã đi thăm vườn quốc gia Bạch Mã (gần thành phố Huế) và vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình. Đoàn đã quan sát trực tiếp các hoạt động du lịch ở đây như các tuyến đường mòn sinh thái, trung tâm du khách. Bạch Mã vốn đã được phát triển thành khu vực nghỉ dưỡng từ thời Pháp thuộc và hiện tại đang được đóng cửa để trùng tu, xây dựng các tuyến đường lên đỉnh núi. Các hang động ở vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hoá thiên nhiên thế giới và được nhiều du khách ghé thăm thường xuyên. Đoàn tham quan của dự án cũng đến thăm dự án hợp tác kỹ thuật do JICA tài trợ để cải thiện đời sống nông thôn và tăng cường bảo tồn tài nguyên thiên nhiên thông qua sử dụng đa mục đích than củi và dấm gỗ ở vườn quốc gia Bạch Mã.