Lớp học trên đồng ruộng cho nông dân (FFS), lớp học trồng cây cà phê tổ chức ở ba thôn ở xã Đa Nhim trong tháng 07/2011.

Dự án bắt đầu lớp học trên đồng ruộng cho nông dân dài hạn, lớp học trồng cây cà phê ở xã Đa Nhim với sự tham gia của 30 nông dân từ 3 thôn mục tiêu. Với sự cộng tác của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng, lớp học ngay trên thực tế với mô hình học theo nhóm đã giúp người nông dân hiểu được việc canh tác theo phương thức sinh thái mà vẫn tăng năng suất, chia sẻ những kinh nghiệm canh tác hữu ích trong việc trồng cà phê những vẫn gắn với những lựa chọn sinh kế thân thiện với môi trường.