Tham dự tập huấn nhóm “Nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp thông qua sự tham gia của nông dân địa phương” tại Nhật Bản (08-09/2011)

Một thành viên nhóm công tác EFLO của dự án đã tham gia lớp tập huấn về “Nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp thông qua sự tham gia của nông dân địa phương” do JICA Tsukuba tổ chức. Thành viên này đã được giới thiệu về hướng tiếp cận phát triển nông thôn đồng tham gia và cách tổ chức nông dân. Học viên đã tham quan thị trấn Kara, thành phố Tomioka ở Tỉnh Gunma, và thành phố Minamiboso ở Tỉnh Chiba.