Tập huấn cho cơ quan đối ứng về du lịch sinh thái tại Nhật Bản (20/10- 11/12/2011)

Bốn thành viên cơ quan đối ứng của dự án, gồm Giám đốc Vườn quốc gia và 3 cán bộ chủ chốt của Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường đã tham gia tập huấn tại Nhật Bản do Hiệp hội Du lịch sinh thái Nhật Bản (JES) tổ chức. Các thành viên đã tham quan Vùng đất ngập Kiritappu, Kawayu và Teshikaga ở Tỉnh Hokkaido và thành phố Fujinomiya ở Tỉnh Shizuoka để tham gia các tour du lịch sinh thái và các chương trình trải nghiệm văn hóa để hiểu sâu hơn về phát triển cộng đồng và các nỗ lực bảo tồn của cộng đồng địa phương, và tìm hiểu cách phát triển chương trình du lịch sinh thái thông qua vận hành Trung tâm du khách.