Tập huấn cho tập huấn viên (TOT) về sản xuất rau an toàn trong tháng 03/2011.

Trước đó, bản báo cáo PRE đã chỉ ra tình trạng lạm dụng thuốc trừ sâu ở thị trấn Lạc Dương và xã Lát đang rất nghiêm trọng. Để giúp cải thiện tình hình, dự án lên kế hoạch tổ chức khảo nghiệm thực tế trồng và sản xuất rau an toàn. Dự án đã cộng tác với Viện nghiên cứu bảo vệ thực vật để tập huấn cho 19 thành viên chủ chốt, bao gồm thành viên nhóm công tác và đại diện của cộng đồng qua khoá tập huấn trong 5 ngày.