Tập huấn Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và đa dạng sinh học cho hướng dẫn viên DLST (tháng 10/2011)

Dự án đã tổ chức tập huấn cho các ứng viên hướng dẫn DLST về GPS để xác định phương hướng trong rừng và sử dụng máy GPS, tổ chức tập huấn đa dạng sinh học để cung cấp kiến thức về các loài động thực vật dọc các tuyến đường mòn