Trao đổi với các bên liên quan về vận hành du lịch sinh thái (21/12/2011).

Dự án đã hổ trợ tổ chức một buổi họp để Vườn quốc gia và Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường (TT DLST&GDMT) trình bày vắn tắt vận hành du lịch sinh thái đến các bên liên quan. Thành phần tham dự gồm có 38 khách mời là đại diện 3 công ty lữ hành, đại diện cộng đồng và đại diện các ứng viên hướng dẫn du lịch từ cộng đồng. Dự án sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi giữa Vườn quốc gia/ TTDLST&GDMT với công ty lữ hành và với cộng đồng bằng cách tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa.