Category Archives: Hoạt động dự án

Hai đại diện của BQL dự án đã tham gia Diễn đàn khu vực lần 2 về Rừng và Con người tại Bangkok, đã có cơ hội giới thiệu và trao đổi thông tin về dự án với các thành viên khác hoạt động trong lâm nghiệp cộng đồng và REDD+. Dự án cũng đã […]

Khảo sát đường cơ bản đã cho thấy cây cà phê là một trong như cây trồng quan trọng nhất trong các thôn mục tiêu. Để chuẩn bị cho các đợt tập huấn về cây cà phê có quy mô lớn, dự án đã tổ chức lớp tập huấn cho tập huấn viên trong 6 […]

Dự án đã tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho các hướng dẫn viên du lịch sinh thái để có thể xử lý các tình huống nguy cấp có thể xảy ra trên đường khi du khách  bất tỉnh hay té ngã, phân biệt bong gân và gãy xương, các trường hợp […]

Vào ngày 01 tháng 04 năm 2011, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã thành lập “Trung tâm Du lịch Sinh thái và Giáo dục Môi trường” và phân công 10 cán bộ về trung tâm công tác.

Dự án đã đón đoàn công tác cố vấn của văn phòng JICA-Nhật Bản sang làm việc trong 1 tuần, chủ yếu tập trung công việc của hợp phần CBET. Chuyến công tác này giúp dự án điều chỉnh kế hoạch hoạt động CBET và xây dựng các ý niệm cho dự án phát triển […]

Dự án đã tổ chức chiến dịch thu nhặt rác ở 2 khu vực, tại xã Đa Nhim và tại trạm kiểm lâm Hòn Giao với sự tham gia của cộng đồng người dân 3 thôn mục tiêu và thành viên của dự án, các cán bộ của Vườn quốc gia. Sáng kiến thu nhặt […]

Là một phần trong hợp phần cải thiện sinh kế cho người dân (EFLO), dự án đã tổ chức khoá tập huấn trồng cây cà phê hướng vào mục tiêu nâng cao năng suất cà phê tại xã Lát và thị trấn Lạc Dương với 20 người nông dân tham gia. Khoá tập huấn kéo […]

Để quảng bá cho Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà cũng như giới thiệu về dự án JICA-Bidoup Núi Bà, dự án đã hỗ trợ thiết kế một mẫu brochure phát hành bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt và đến tháng 08/2011 đã hoàn tất in ấn, chuẩn bị được phát hành. Mẫu tờ rơi quảng […]

Cơ quan JICA hiện đang làm việc với Trung tâm giáo dục và đào tạo lâm nghiệp (CFET) thuộc bộ Lâm nghiệp Indonesia. Mục đích của dự án là để hỗ trợ năng lực cho cơ quan CFET thông qua tập huấn về quản lý hợp tác cho các vườn quốc gia. 9 thành viên […]

Dự án đã tổ chức buổi hội thảo để trình bày các hoạt động về du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng (CBET) cho các công ty du lịch lữ hành ở Đà Lạt và có 36 công ty tham gia. Dự án đã trình bày các tiềm năng du lịch sinh thái ở […]