Category Archives: Hoạt động dự án

Tận dụng thời điểm Tết Nguyên Đán, dự án đã mời một chuyên gia ngắn hạn về CBET để tập huấn thực tế cho các hướng dẫn viên diễn giải tại Trung tâm Du khách mới khai trương, để tư vấn về tiến độ lắp đặt các mô hình trưng bày và hỗ trợ soạn […]

Thuộc hợp phần EFLO, dự án đang xem xét khả năng tập huấn cho người dân về quy trình sơ chế cà phê sau thu hoạch để tăng giá trị cho cà phê của nông dân trồng. 15 thành viên tham gia đến từ các thôn mục tiêu (thôn Bonnor B và thôn Bon Đưng […]

Để biên tập lại quá trình thực hiện Lớp học trên đồng ruộng cho nông dân – FFS sau năm đầu tiên thực hiện, dự án đã tổ chức hội thảo với sự tham gia của 8 nông dân chủ chốt và 3 chuyên gia đào tạo để soạn thảo sổ tay FFS sử dụng […]

Vào ngày 31/12/2011, Vườn quốc gia đã chính thức khai trương Trung tâm đón tiếp Du khách và diễn giải môi trường do dự án hỗ trợ, cùng lúc với Lễ hội Hoa Đà Lạt, và bắt đầu vận hành thử nghiệm CBET. Lễ hội Hoa Đà Lạt là sự kiện tổ chức mỗi hai […]

Hai thành viên nhóm công tác EFLO đã tham dự tập huấn trong nước về kỹ năng thúc đẩy và phát triển nông thôn đồng tham gia được tổ chức tại Hà Nội và Nghệ An bởi Văn phòng JICA Việt Nam, trong đó các thành viên đã học được các kỹ thuật tìm hiểu […]

Dự án đã hổ trợ tổ chức một buổi họp để Vườn quốc gia và Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường (TT DLST&GDMT) trình bày vắn tắt vận hành du lịch sinh thái đến các bên liên quan. Thành phần tham dự gồm có 38 khách mời là đại diện […]

Xây dựng tuyến đường mòn và cầu: Cơ sở hạ tầng cơ bản cho du lịch sinh thái (tháng 12/2011).Trước thời điểm vận hành thử nghiệm CBET, dự án đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản cho tuyến thác Thiên Thai (gần Trung tâm Du khách) và tuyến núi Lang Biang […]

Với mục tiêu đạt được mô hình quản lý hợp tác, dự án đang nỗ lực thiết lập một khung cơ chế giúp người dân các thôn mục tiêu chia sẻ lợi ích từ dự án. Dựa trên một đề xuất được nhà tư vấn soạn thảo, một hội thảo đã được tổ chức với […]