Category Archives: Hoạt động dự án

Dự án đã đón đoàn công tác cố vấn của văn phòng JICA-Nhật Bản sang làm việc trong 1 tuần, chủ yếu tập trung công việc của hợp phần CBET. Chuyến công tác này giúp dự án điều chỉnh kế hoạch hoạt động CBET và xây dựng các ý niệm cho dự án phát triển […]

Dự án đã tổ chức chiến dịch thu nhặt rác ở 2 khu vực, tại xã Đa Nhim và tại trạm kiểm lâm Hòn Giao với sự tham gia của cộng đồng người dân 3 thôn mục tiêu và thành viên của dự án, các cán bộ của Vườn quốc gia. Sáng kiến thu nhặt […]

Là một phần trong hợp phần cải thiện sinh kế cho người dân (EFLO), dự án đã tổ chức khoá tập huấn trồng cây cà phê hướng vào mục tiêu nâng cao năng suất cà phê tại xã Lát và thị trấn Lạc Dương với 20 người nông dân tham gia. Khoá tập huấn kéo […]

Để quảng bá cho Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà cũng như giới thiệu về dự án JICA-Bidoup Núi Bà, dự án đã hỗ trợ thiết kế một mẫu brochure phát hành bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt và đến tháng 08/2011 đã hoàn tất in ấn, chuẩn bị được phát hành. Mẫu tờ rơi quảng […]

Cơ quan JICA hiện đang làm việc với Trung tâm giáo dục và đào tạo lâm nghiệp (CFET) thuộc bộ Lâm nghiệp Indonesia. Mục đích của dự án là để hỗ trợ năng lực cho cơ quan CFET thông qua tập huấn về quản lý hợp tác cho các vườn quốc gia. 9 thành viên […]

Dự án đã tổ chức buổi hội thảo để trình bày các hoạt động về du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng (CBET) cho các công ty du lịch lữ hành ở Đà Lạt và có 36 công ty tham gia. Dự án đã trình bày các tiềm năng du lịch sinh thái ở […]

Hội nghị ban điều phối chung (JCC) lần thứ hai đã được tổ chức ở Đà Lạt vào ngày 18 tháng 03 năm 2011.

Hương ước về quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên nhằm mục đích đưa ra các quy định trong quản lý nguồn tài nguyên địa phương sẽ được cộng đồng địa phương tại 05 thôn mục tiêu thông qua và chấp hành, thực hiện.

Trước đó, bản báo cáo PRE đã chỉ ra tình trạng lạm dụng thuốc trừ sâu ở thị trấn Lạc Dương và xã Lát đang rất nghiêm trọng. Để giúp cải thiện tình hình, dự án lên kế hoạch tổ chức khảo nghiệm thực tế trồng và sản xuất rau an toàn. Dự án đã […]

15 thành viên làm việc cho hợp phần CBET bao gồm cán bộ Vườn quốc gia, thành viên nhóm công tác và đại diện thôn cộng đồng đã đi thăm Sa Pa/ Vườn quốc gia Hoàng Liên ở Lào Cai, Hà Nội, và Mai Châu, Hoà Bình để quan sát các mô hình du lịch […]