Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, tiểu khu 97 xã Đạ Nhim huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018 nhằm tổng kết công tác đã thực hiện được trong năm và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

 

 

Đến tham dự hội nghị có Đại diện công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng và toàn thể công chức, viên chức, người lao động hiện đang làm việc tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

 

 

Hội nghị lần lượt thông qua các báo cáo quan trọng về các mặt hoạt động của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà năm 2018, phương hương nhiệm vụ trong năm tới và tiến hành thảo luận, lấy ý kiến góp ý: Đa số các ý kiến đều nhất trí với đánh giá về các mặt hoạt động của đơn vị trong các báo cáo tổng kết về các chỉ tiêu đạt được; những tồn tại, nguyên nhân yếu kém và các chỉ tiêu kế hoạch cũng như phướng hướng hành động năm 2019. Một số kết quả công tác đã đạt được trong năm 2018 của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà:

 

Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng: với diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý: 69.810,13 ha, trong đó: rừng đặc dụng 57.516,94 ha; rừng phòng hộ 11.238,39 ha; rừng sản xuất 1.050,43 ha; ngoài quy hoạch lâm nghiệp 4,37 ha, nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương, huyện Đam Rông và một phần Thành phố Đà Lạt. Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã lập hồ sơ giao khoán: 66.288,58 ha, trong đó phân theo: lưu vực Đồng Nai 25.017,66 ha; lưu vực Sêrêpôk 41.270,92 ha. Số hộ tham gia nhận khoán gồm: 1.540 hộ dân và 7 đơn vị tập thể, tổng kinh phí giao khoán quản lý bảo vệ rừng 33,662 tỷ đồng.

 

Công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng: tiếp tục hiện đại hóa phương tiện và kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng bằng máy dataloger, máy định vị, phần mềm smart, flycam; xây dựng bộ công cụ GIS theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và giám sát ĐDSH. Tổng số ngày công tuần tra là 53.159 ngày công; tháo gỡ 613 dây bẫy thú các loại; tuyên truyền 53 đợt với 3.596 người tham dự; giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và tái lấn chiếm 76.852 m2. Phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 27 vụ vi phạm.

 

Chương trình nghiên cứu khoa học: Tiếp tục thực hiện và hoàn thành đề tài KHCN cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ địa viễn thám để quản lý tài nguyên thiên nhiên KDTSQ Lang Biang” và phối hợp Viện Sinh thái học Miền Nam thực hiện và hoàn thành đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa Bảo tồn cảnh quan, ĐDSH và Không gian văn hóa tại Khu dự trữ sinh quyển Langbiang”. Hoàn thiện hồ sơ dự án Nông thôn miền núi “Ứng dụng tiến bộ KHKT để xây dựng mô hình nhân giống và trồng Magic S tại vùng đệm KDTSQ thế giới Lang Biang”. Xây dựng hồ sơ để triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021 “Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống và gây trồng Sói rừng làm dược liệu ở Lâm Đồng.

 

Chương trình hợp tác quốc tế: Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học với 3 đối tác: Vườn thực vật Singapore, Trung tâm bảo tồn thực vật Cecilia Koo và Đại học Kuysu Nhật Bản. Phối hợp với Mạng lưới các Vườn thực vật quốc tế (BGCI) thực hiện một số hoạt động trong khuôn khổ chương trình bảo tồn Thông nước (Glyptostrobus pensilis) tại Việt Nam. Phối hợp nhóm nghiên cứu của Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án “Thúc đẩy tiếp cận hợp tác trong quản lý rừng để giảm phát thải carbon” tại Thanh Hóa. Trong năm 2018, đơn vị đã làm thủ tục ngoại vụ và tham gia làm việc với 18 đoàn khách quốc tế đến nghiên cứu và làm việc tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

 

Chương trình phát triển du lịch sinh thái: tổ chức bán vé và thu phí tham quan tại VQG được 10.092 lượt khách, tổng doanh thu ước khoảng 1.500 triệu đồng, tăng hơn 20% so với năm 2017.

 

 

 Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết với sự thống nhất cao và đạt được đồng thuận của công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong đơn vị cùng nhau đoàn kết, với quyết tâm phấn đấu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019 mà Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người  lao động năm 2018 của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đề ra.