Category Archives: Tin tức

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức ––––––––– Căn cứ Kế hoạch số 292/KH-VQG ngày 16/11/2021 của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thông báo về việc xét tuyển viên chức của đơn vị như sau: Điều kiện […]

Vườn quốc gia Bidoup  – Núi Bà thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua thủ tục đấu giá theo quy định của pháp luật là 03 xe ô tô, cụ thể như sau: Xe ô tô biển kiểm soát 49B – 1108           Loại xe: Xe con nhãn hiệu UAZ-DAMEFA; […]