Category Archives: Tin tức

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà ban hành thông báo 07/TB-VQG về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực tập tại đơn vị.   Theo đó các tổ chức, cá nhân thực hiện việc nghiên cứu khoa […]