Category Archives: Tin tức

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức ––––––––– Căn cứ Kế hoạch số 292/KH-VQG ngày 16/11/2021 của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thông báo về việc xét tuyển viên chức của đơn vị như sau: Điều kiện […]