Category Archives: Tin tức

Vườn quốc gia Bidoup  – Núi Bà thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua thủ tục đấu giá theo quy định của pháp luật là 03 xe ô tô, cụ thể như sau: Xe ô tô biển kiểm soát 49B – 1108           Loại xe: Xe con nhãn hiệu UAZ-DAMEFA; […]