Dự án của chúng tôi đã được đăng trên báo địa phương tỉnh Lâm Đồng (16/06/10)

Một cán bộ dự án tham dự một cuộc phỏng vấn do một phóng viên báo Lâm Đồng thực hiện, kết quả phỏng vấn thể hiện trong bài báo (liên kết)