Thông báo tuyển tư vấn đánh giá giữa kỳ Dự án JICA – Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Theo kế hoạch và yêu cầu của Văn phòng JICA Hà Nội, nay Ban quản lý dự án tổ chức tuyển tư vấn đánh giá giữa kỳ của dự án với các vị trí sau:

  1. 01 Tư vấn đánh giá hợp phần Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng
  2. 01 tư vấn đánh giá hợp phần cải thiện sinh kế than thiện với môi trường

Thời gian làm việc: kể từ ngày 24/11 đến hết ngày 01/12/2011

Địa điểm: Văn phòng Ban quản lý dự án JICA Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà

chi tiết tuyển chọn xem file Nhiệm vụ tham chiếu (ToR)

TOR_midterm_review_consultant_CBET_VNmese

TOR_midterm_review_consultant_CBET_EN

TOR_midterm_review_consultant_EFLO_VNmese

TOR_midterm_review_consultant_EFLO_EN