Các cán bộ dự án đi tham quan học tập ở Indonesia (18-26/07/2010)

Chín thành viên gồm cán bộ quản lý của dự án và các đối tác đã tham quan học tập ở đảo Java ở Indonesia. Mục tiêu chính là tham quan vườn quốc gia Gunung Halimun Salak và vườn quốc gia Gede Pangrango. Ngoài ra đoàn đã thăm văn phòng JICA ở Indonesia, các chuyên gia JICA làm việc ở Bộ Lâm nghiệp, dự án JICA (Dự án Tăng cường năng lực nhân sự trong các vườn quốc gia để bảo tồn đa dạng sinh học ở Indonesia), cũng như tổ chức Phi chính phủ, vườn thực vật Bogor và các cộng đồng có tham gia vào các hoạt động liên quan đến du lịch sinh thái. Các thành viên trong đoàn đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác quản lý của hai vườn quốc gia, và cách hoạt động điều hành du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Dự án sẽ rút ra các kinh nghiệm của Indonesia để lên kế hoạch hoạt động tương lai.