Giao ban tháng 6 năm 2011

{edocs}gb611.pdf,670,670,link{/edocs}