Góp ý phương án thành lập trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường

Theo đề nghị của Giám đốc yêu cầu các cán bộ Công chức viên chức trong cơ quan góp ý phương án thành lập trung tâm Du lịch sinh thái và giao dục môi trường và gửi về mail: bidoupnuiba@vnn.vn, lvhuong@hcm.vnn.vn, dongoc541@yahoo.com.

{edocs}PATLTTDLSTGDMT0910.doc,670,670,link{/edocs}