Góp ý phương án thành lập trung tâm quốc tế nghiên cứu rừng nhiệt đới

Theo đề nghị của Giám đốc yêu cầu các cán bộ Công chức viên chức trong cơ quan góp ý phương án thành lập trung tâm quốc tế nghiên cứu rừng nhiết đới và gửi về mail: bidoupnuiba@vnn.vn, lvhuong@hcm.vnn.vn, dongoc541@yahoo.com.

{edocs}PATLTTQTNCRND.doc,670,670,link{/edocs}