Hội thảo biến đổi khí hậu lưu vực sông Mê Kông

VQG Bidoup Núi Bà phối hợp với trường với trường Đaị học Columbia, Hoa Kỳ cùng trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh để tổ chức hội thảo “Biến đổi khí hậu lưu vực sông Mê Kông” được tổ chức tại thành phố Đà Lạt Thời gian: từ ngày 16 đến 18 tháng 2 năm 2009. Thành phần: 45 nhà khoa học của 12 quốc gia. Vào trang http://www.ldeo.columbia.edu/~kja/pages2009/Welcome.html để biết thêm thông tin chi tiết