KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 2/2012

1. Chương trình bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học

1.1 Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng đã ký hợp đồng giao khoán 22.331,36 ha gồm:

– Kế hoạch tỉnh:     5.207,18 ha

– Chi trả dịch vụ môi trường rừng:       17.124,18 ha.

Chưa có phân bổ kế hoạch năm 2012: Dự án 661 và dự án Flitch.

1.2 Công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng: Vườn phối hợp với các xã và các đơn vị chủ rừng giáp ranh huy động các tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra và xử lý các vụ vi phạm: 02 vụ cưa gỗ và 01 vụ bẫy thú kịp thời phát hiện và xử lý.

2. Chương trình phòng cháy, chữa cháy rừng

Thành lập Ban chỉ huy PCCC rừng của Vườn quốc gia, Giám đốc là trưởng ban, phân công cán bộ và các tổ nhận khoán trực cháy 24/24 giờ, tại văn phòng của Vườn Quốc Gia và văn phòng Hạt cũng như các trạm Kiểm lâm và một số khu vực trọng điểm. Ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong ngày vào sổ trực cháy. Chủ động thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ.

3. Chương trình phục hồi sinh thái

Triển khai thiết kế trồng rừng, chăm sóc rừng trồng kế hoạch năm 2012

– Trồng rừng sau giải tỏa:          20ha

– Chăm sóc rừng trồng năm 2 : 30 ha

– Chăm sóc rừng trồng năm 3 : 25,7 ha

– Chăm sóc rừng trồng năm 4 : 20 ha

– Nuôi dưỡng rừng chồng giai đoạn II: 80ha

4. Chương trình nghiên cứu khoa học

– Xây dựng chuyên đề về lượng giá rừng do Viện Nghiên cứu chính sách môi trường thuộc Bộ TNMT;

– Làm việc cùng Tổ chức minh bạch quốc tế (TI), Đài thiên văn địa cầu, trung tâm Nghiên cứu khoa học của Trường Trung học Mahattan về chương trình hợp tác nghiên cứu.

– Làm việc cùng Trung tâm Đa dạng sinh học và phát triển(CBD) về thiết lập ô định vị để điều tra, giám sát đa dạng sinh học.

5. Chương trình tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường và thiên nhiên

Lập kế hoạch: Tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức của các em học sinh trường Tiểu học và THCS cùng người dân về vai trò của rừng đối với đời sống con người và tầm quan trọng của đa dạng sinh học, từ nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng, dự án JICA và các nhà tài trợ khác.

6. Chương trình phát triển du lịch sinh thái

– Khai trương Trung tâm đón tiếp du khách và diễn giải môi trường, Trung tâm đã từng bước đi vào hoạt động

– Tiếp thị, quảng bá hình ảnh về du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia, xây dựng các tuyến du lịch đi bộ phục vụ khách tham quan và xem chim.

– Mở rộng thêm một số tuyến du lịch sinh thái mới khám phá, xây dựng cơ sở một số tuyến.

7. Chương trình hợp tác quốc tế

Phối hợp cùng tổ chức WWF triển khai dự án “Ưu tiên bảo tồn loài vượn đen má vàng ở vùng cảnh quan Nam Trường Sơn thông qua nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm lâm”.

Thực hiện dự án JICA “Tăng cường năng lực quản lý dựa vào cộng đồng cho Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà”.

Đề xuất pha 3 dự án VCF “Bảo tồn Đa dạng sinh học có sự tham gia trong đó đặc biệt chú trọng đến các loài chỉ thị tại VQG Bidoup – Núi Bà”.

Đón tiếp và làm việc với các đoàn khoa học trong và ngoài nước đến nghiên cứu tại VQG Bidoup – Núi Bà.

8. Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật.

Tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục đầu tư:

– Thi công phần nền đường (thảm nhựa) của tuyến đường cấp 5 nối từ ĐT 723 vào khu hành chính, dịch vụ VQG với tổng chiều dài 6,6 km, có tổng vốn đầu tư gần 60 tỷ.

– Thi công xây dựng công trình Gói thầu số 02: Xây dựng hệ thống cấp nước và thiết bị đi kèm trong phân khu hành chính dịch vụ VQG.

– Triển khai thực hiện thiết kế xây dựng 10 nhà tập thể và nhà ăn tập thể trong phân khu hành chính dịch vụ VQG.

– Triển khai một số hạng mục trong khuôn viên Trụ sở làm việc: Như làm nhà để xe, hệ thống chiếu sáng 220V khu hành chính, sân vườn nội bộ khuôn viên Trụ sở,…

– Sửa chữa trạm kiểm lâm Hòn Giao.

9. Công tác khác

Lập kế hoạch thi đua khen thưởng CBCC-VC trong đơn vị năm 2012.

Theo: phòng KH&HTQT