KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 1/2012

1. Chương trình bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học

1.1 Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng đã ký hợp đồng giao khoán 20.486,40ha gồm:

– Kế hoạch tỉnh:            5.207,18 ha

– Chi trả dịch vụ môi trường rừng:         17.124,18 ha.

Chưa có phân bổ kế hoạch năm 2012: Dự án 661 và dự án Flitch.

1.2 Công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng: Vườn phối hợp với các xã và các đơn vị chủ rừng giáp ranh huy động các tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra; Đã xử lý các vụ vi phạm:

– Khai thác gỗ: 1 vụ thu 02 máy cưa

– Vận chuyển gỗ trái phép: 01 vụ

– Giải tỏa đất lấn chiếm: 01 vụ; diện tích 1,7ha .

2. Chương trình phòng cháy, chữa cháy rừng

Đang tổ chức thực hiện phương án PCCCR mùa khô năm 2011 – 2012: Giảm vật liệu cháy rừng giai đoạn II diện tích 69,12ha; Làm giảm vật liệu cháy rừng cảnh quan 39,27ha; Khoán PCCCR trong 5 tháng mùa khô 203,44ha; Mua sắm trang thiết bị PCCC rừng: Dao phát, cuốc, xẻng; can nhựa; Làm lán canh lửa tạm thời 14 cái. Tổng kinh phí PCCCR mùa khô năm 2011 – 2012 là 687.800.000 đồng.

3. Chương trình phục hồi sinh thái

Triển khai thiết kế trồng rừng, chăm sóc rừng trồng kế hoạch năm 2012

– Trồng rừng sau giải tỏa:                      20ha

– Chăm sóc rừng trồng năm 2 : 30 ha

– Chăm sóc rừng trồng năm 3 : 25,7 ha

– Chăm sóc rừng trồng năm 4 : 20 ha

– Nuôi dưỡng rừng chồng giai đoạn II: 80ha

4. Chương trình nghiên cứu khoa học

– Xây dựng chuyên đề về lượng giá rừng cho Viện Nghiên cứu chính sách môi trường thuộc Bộ TNMT.

– Làm việc cùng Tổ chức minh bạch quốc tế (TI), xin ý kiến UBND tỉnh Lâm Đồng về ký kết biên bản ghi nhớ cùng tổ chức TI.

– Liên hệ với đài thiên văn địa cầu, trường Trung học Mahattan và CBD về chương trình hợp tác nghiên cứu.

5. Chương trình tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường và thiên nhiên

Lập kế hoạch: Tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức của các em học sinh và người dân về vai trò của rừng và đa dạng sinh học từ nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng.

6. Chương trình phát triển du lịch sinh thái

– Khai trương Trung tâm đón tiếp du khách và diễn giải môi trường.

– Tiếp thị, quản bá hình ảnh về du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia.

7. Chương trình hợp tác quốc tế

Phối hợp cùng tổ chức WWF triển khai dự án “Ưu tiên bảo tồn loài vượn đên má vàng ở vùng cảnh quan nam trường sơn thông qua nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm lâm”.

Thực hiện dự án JICA “Tăng cường năng lực quản lý dựa vào cộng đồng cho Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà”.

Đón tiếp và làm việc với các đoàn khoa học trong và ngoài nước đến nghiên cứu tại VQG Bidoup – Núi Bà.

8. Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật.

Tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục đầu tư:

– Thi công phần nền đường của tuyến đường cấp 5 nối từ ĐT 723 vào khu hành chính, dịch vụ VQG với tổng chiều dài 6,6 km với tổng kinh phí điều chỉnh 59 tỷ đồng.

– Thi công xây dựng công trình Gói thầu số 02: Xây dựng hệ thống cấp nước và thiết bị đi kèm; Thi công xong gói thầu số 03: Xây dựng hệ thống điện và thiết bị đi kèm

9. Công tác khác

– Tiến hành công tác thi đua khen thưởng và tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2012

– Lập kế hoạch trực và tổ chức cho cán bộ công chức ăn tết nguyên đán.

Theo: phòng KH&HTQT