• hinh2
  • hinh5
  • hinh6

Thông báo

06/10/2011

{edocs}giaobant1011.pdf,670,670,link{/edocs}

12/09/2011

{edocs}qui32011.pdf,670,670,link{/edocs}

08/09/2011

{edocs}giaobant911.pdf,670,670,link{/edocs}

08/08/2011

{edocs}quicheTTDLST.pdf,670,670,link{/edocs}

08/08/2011

{edocs}giaoban811.pdf,670,670,link{/edocs}

12/07/2011

{edocs}giaobant711.pdf,670,670,link{/edocs}

21/06/2011

{edocs}gb611.pdf,670,670,link{/edocs}

22/09/2010
Theo đề nghị của Giám đốc yêu cầu các cán bộ Công chức viên chức trong cơ quan góp ý phương án thành lập trung tâm Du lịch sinh thái và giao dục môi trường và gửi về mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

{edocs}PATLTTDLSTGDMT0910.doc,670,670,link{/edocs}

22/09/2010
Theo đề nghị của Giám đốc yêu cầu các cán bộ Công chức viên chức trong cơ quan góp ý phương án thành lập trung tâm quốc tế nghiên cứu rừng nhiết đới và gửi về mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

{edocs}PATLTTQTNCRND.doc,670,670,link{/edocs}

19/07/2010

VQG Bidoup Núi Bà phối hợp với trường với trường Đaị học Columbia, Hoa Kỳ cùng trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh để tổ chức hội thảo “Biến đổi khí hậu lưu vực sông Mê Kông” được tổ chức tại thành phố Đà Lạt Thời gian: từ ngày 16 đến 18 tháng 2 năm 2009. Thành phần: 45 nhà khoa học của 12 quốc gia. Vào trang http://www.ldeo.columbia.edu/~kja/pages2009/Welcome.html để biết thêm thông tin chi tiết

Top