Bồi hồi Thiên Thai

Cánh ô che một mái đầu

Cho tôi chung với cho vừa tròn đôi

Rừng Bidoup “ấm” lên rồi

Màu ô đỏ… khiến bồi hồi Thiên Thai*! 

Nhẹ nhàng từng bước hỡi ai

Xiết bao sự sống trong gang tấc này

Dịu dàng nhịp thở cỏ cây,

Màn sương lan tỏa, mưa rây… xa gần?

 

Rừng nối rừng rộng tình thân

Nhịp cồng chiêng giục rượu cần… mềm môi

Ríu ran mừng bạn trên đồi

Tiếng chim ngỡ cũng ướp đầy hương hoa

 

Xa thời đời lạc rừng già

Vòng xoang nay rộng, tình ca hết sầu

Đạ Nhim, Đạ Chais, Đạ Sar**…

Bếp hồng ấm chuyện quốc gia giữ rừng…

 

Câu thơ chợt đến… vô thường

Màu ô đỏ thắm vấn vương… đại ngàn!

 

NGUYỄN THANH ĐẠM

 ———-

* Thác Thiên Thai trong Vườn QG Bidoup – Núi Bà.

** Những xã đồng bào dân tộc bản địa

nhận bảo vệ, chăm sóc rừng quốc gia.